POLITICA DE PRIVACIDADE

1. DATOS IDENTIFICATIVOS: De conformidade co deber de información contida no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, a continuación recóllense os seguintes datos: a empresa propietaria de fgpetanca.org é FEDERACION GALEGA DE PETANCA, con CIF G 36.644.466 e enderezo a estes efectos en Fotógrafo Luis Ksado 17, local 18, 36209, Vigo (Pontevedra), con correo electrónico de contacto: correo@fgpetanca.org

2. USUARIOS: Acceso e / ou uso deste portal de FEDERACION GALEGA DE PETANCA atribúe a condición de USUARIO, que acepta, a partir dese acceso e / ou uso, as Condicións xerais de uso aquí reflectidas. As condicións anteriormente mencionadas aplicaranse con independencia das Condicións Xerais de Contratación que, no seu caso, sexan obrigatorias.

3. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable

 FEDERACION GALEGA DE PETANCA

 Finalidade

 Xestión da solicitude

 Lexitimación

Execución de un contrato / prestación de servicios

 Destinatarios

Non realiza cesións de datos a terceiros

 

Dereitos

Poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición e portabilidade  dos datos aportados, como se indica na información adicional.

 

Información Adicional

Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos seguindo o seguinte enlace 

+Info Protección de Datos

 

POLITICA DE PRIVACIDADE (II)

+Info Protección de Datos

 

INFORMACIÓN DETALLADA PROTECCIÓN DE DATOS

 

 

Responsable

¿Quen e o Responsable do tratamento dos seus datos?

Identidade:  FEDERACION GALEGA DE PETANCA

Domicilio Social: Fotógrafo Luis Ksado 17, local 18, 36209, Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 698 123 098 

Email:  correo@fgpetanca.org

 

Finalidade

¿Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

En FEDERACION GALLEGA DE PETANCA tratamos a información que nos facilitan as persoas interesadas co fin de xestionar o envío da información ou dos produtos solicitados.

Non se realizarán tratamentos de datos automatizados co fin de elaborar perfiles

¿Por canto tempo conservaremos os seus datos?

 Non se conservarán os datos, sendo borrados unha sexan realizadas as xestións correspondentes

 

Lexitimación

 A base legal para o tratamento dos seus datos e a execución da súa solicitude.

 

Destinatarios

 ¿A que destinatarios se comunicarán os seus datos?

FEDERACION GALLEGA DE PETANCA non realiza cesións de datos a terceiros salvo as  Administracións públicas a as que sexa obrigado por Lei.

 

Dereitos

 O usuario poderá exercer en todo momento os dereitos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación, Oposición e Portabilidade dos datos aportados, segundo o disposto no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos, dirixindo un escrito no que especifique que dereito desexa exercer o domicilio social arriba indicado, axuntando copia do documento que o identifique, a dirección de correo electrónico correo@fgpetanca.org

Asínesmo, o interesado pode presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control.

 

 

En cumprimento das disposicións do Regulamento Xeral (UE) 2016/679 sobre Protección de Datos, informamos ao usuario que os datos persoais que nos proporcione de forma voluntaria, por calquera dos nosos medios de recollida de información, incorporaranse ao Actividades automatizadas de procesamento de datos de carácter persoal de FEDERACION GALEGA DE PETANCA, para poder prestar os nosos servizos, así como para mantelo informado sobre asuntos relacionados coa actividade da empresa e os seus servizos. Os campos marcados con "*" son obrigatorios, polo que a omisión destes campos impedirá que o USUARIO gocen dalgún dos servizos e a información ofrecida na web. Os datos contidos nel serán tratados confidencialmente.

FEDERACION GALEGA DE PETANCA cumpre plenamente a lexislación vixente sobre protección de datos persoais e cos compromisos de confidencialidade inherentes á súa actividade.

FEDERACION GALEGA DE PETANCA adoptou as medidas técnicas necesarias para manter o nivel de seguridade esixido, segundo a natureza dos datos persoais tratados e as circunstancias do tratamento, para evitar, na medida do posible e sempre de acordo co estado da arte, o seu alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado. Para realizar a xestión anteriormente mencionada, pode ser necesario transferir os datos aos procesadores de datos, ás empresas colaboradoras e ás administracións públicas (que poden verificar a exactitude dos datos).

No caso de que o USUARIO proporcione datos persoais, facendo referencia a persoas distintas a el mesmo, o USUARIO debe, previamente á inclusión, informarlles dos contidos desta cláusula, de conformidade co disposto no Regulamento Xeral ( UE) Protección de Datos 2016/679.

FEDERACION GALEGA DE PETANCA como responsable da actividade de tratamento, garante o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición e portabilidade dos datos proporcionados, tal e como se establece no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 sobre Protección de Datos, o O USUARIO pode exercer os dereitos en calquera momento, escribindo unha carta ao domicilio social, achegando unha copia do DNI ou do Pasaporte.

FEDERACION GALEGA DE PETANCA garante que todas as comunicacións comerciais dirixidas aos seus clientes cumpran coa normativa vixente.

Polo tanto, de acordo coa Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico e da Lei Xeral de Telecomunicacións 9/2014, informámoslle ao USUARIO que FEDERACION GALEGA DE PETANCA pode enviarlle por vía electrónica información sobre produtos e servizos de interese aos que dá o seu consentimento

En calquera momento pode revogar esta autorización na dirección correo@fgpetanca.org

Name Größe Datum
Siehe CERTIFICADO AYS RGPD - FEDERACION GALLEGA DE PETANCA.pdf 157.16 KB 29/11/2023
1 / 1
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android
Folgen Sie uns
Sponsoren
Convenio Coas federacións
Addenta convenio
Siehe Convenio Coas federacións
IRON MACHTRADE
Empresa de experiencia no sector da maquinaria i equipos para a industria e a construcción.
Siehe IRON MACHTRADE
Propetanque
Todo para a petanca
Siehe Propetanque
AYS INNOVA, S.L.
Protección de datos
Siehe AYS INNOVA, S.L.
MAPFRE
Seguros Mapfre
Siehe MAPFRE
FL CONSULTORES
Asesoría entidades deportivas, contabilidades, laboral e subvencións.
Siehe FL CONSULTORES
Comercial de Fundiciones
É unha empresa dedicada á artesanía e á fabricación de pezas exclusivas de diseño.
Siehe Comercial de Fundiciones
Clupik
Software para Entidades deportivas e Federaciones
Siehe Clupik
Sanitarios Portátiles de Galicia
Sanitarios Portátiles de Galicia
Siehe Sanitarios Portátiles de Galicia
UFEDEGA
Unión Federacións Deportivas Galicia
Siehe UFEDEGA

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.